Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản Phẩm

CHÈ VẰNG / TRÀ VẰNG SẺ LỢI SỮA

100,000đ 120,000đ
Chè lá vằng sẻ dùng rất tốt cho mẹ mới sinh, giúp kích thích tăng tuyến sữa,...

CAO CHÈ VẰNG LỢI SỮA GIẢM CÂN HIỆU LAVA

50,000đ
Cao chè vằng lợi sữa dùng rất tốt cho mẹ sau sinh giúp lợi sữa, giảm cân, thanh lọc cơ thể